ΔΑΚΕ ΠΕ : Οι εκπαιδευτικοί στην πρώτη γραμμή στηρίζουν τη Δημόσια Εκπαίδευση

Ανακοίνωση Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικοί στην πρώτη γραμμή στηρίζουν τη Δημόσια Εκπαίδευση

Πριν από πέντε μήνες κανείς δεν ήξερε τον SARS-CoV-2 και την COVID-19, τη λοίμωξη που αυτός προκαλεί. Τώρα η πανδημία έχει σκορπίσει την ανησυχία και τον φόβο σε ολόκληρο τον πλανήτη με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο και να έχει κλειστεί στο σπίτι του το ένα δεύτερο, σχεδόν, του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ως Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζουμε την απεριόριστη ευγνωμοσύνη και τον προσήκοντα σεβασμό στους ανθρώπους εκείνους, που, λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και με υψηλό το αίσθημα ευθύνης δίνουν τη μάχη τους, για την διασφάλιση πολύτιμων αγαθών όπως είναι η υγεία, η ασφάλεια, η καθαριότητα και η επάρκεια σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Στην Ελλάδα η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών έχει αρχίσει από τις 11/3/2020. Από την πρώτη κιόλας μέρα της αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ακόμα και πριν από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, η εκπαιδευτική κοινότητα έδειξε τα αντανακλαστικά της αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες επικοινωνίας και στήριξης των μαθητών μας, μέσω της δημιουργίας ψηφιακών τάξεων και ανάρτησης και διάχυσης εκπαιδευτικού υλικού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο απευθυνόμενη ακόμα και σε μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου. Και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και εντείνεται χάρη στις ικανότητες, το μεράκι και το φιλότιμο των εκπαιδευτικών μέχρι και σήμερα παρά το

page1image3437955872

γεγονός ότι βρίσκονται, συχνά-πυκνά, αντιμέτωποι με πλατφόρμες και συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δυσλειτουργούν, έχουν τεράστιες δυσκολίες στη μεταφόρτωση αρχείων και πολύ αργούς χρόνους απόκρισης με συνήθη κατάληξη το σύστημα να τους «πετάει» εκτός.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόνο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το οποίο για χρόνια ήταν υποστελεχωμένο και υποχρηματοδοτημένο με αποτέλεσμα την έλλειψη υπολογιστικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και το οποίο λειτουργεί με τις προσπάθειες κάποιων ανθρώπων για να ανταποκριθεί στην υπέρμετρη ζήτηση των υπηρεσιών του, ειδικά τις τελευταίες ημέρες από 13/3 μέχρι και 31/3/2020 δημιουργήθηκαν περισσότεροι από 875.000 λογαριασμοί μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κάτι τι οποίο συνέβη χάρη στην κοπιώδη προσπάθεια των εκπαιδευτικών). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα προστέθηκαν στους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς εκπαιδευτικών επιπλέον 14.000 ξεπερνώντας μαζί με τους από χρόνια υπάρχοντες τους 160.000. Στις πλατφόρμες του Π.Σ.Δ. (e-me και e-class) μέχρι τέλος Μαρτίου είχαν δημιουργηθεί πάνω από 330.000 τάξεις και κυψέλες στις οποίες είχαν εγγραφεί πάνω από 650.000 μαθητές. Δύο χρήσιμα συμπεράσματα προκύπτουν από τους αριθμούς αυτούς: πρώτον ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει δημιουργήσει περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και, δεύτερον, μόνο το 65% των μαθητών είχε εγγραφεί, αναδεικνύοντας την εγγενή αδυναμία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να καλύψει όχι το σύνολο, αλλά ούτε καν τη μεγάλη πλειοψηφία του μαθητικού δυναμικού.

Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια στήριξης των μαθητών μας και διατήρησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο περιβάλλον που όλοι καλούμαστε να συνεισφέρουμε, υπήρξαν, ελάχιστες είναι η αλήθεια, φωνές «δημοσιογράφων» που προσπάθησαν, με αφορμή την καλλιέργεια υπέρμετρων προσδοκιών για τους γονείς από την πλευρά του Υ.ΠΑΙ.Θ., να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό και να δημιουργήσουν κλίμα «ανθρωποφαγίας», διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, στοχοποιώντας και απαξιώνοντας συλλήβδην τους εκπαιδευτικούς. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη και τους τη δίνει η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα: οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν τον αγώνα,

page2image3477737872

κάτι που αναγνωρίζεται τελευταία και από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης με δράσεις και δραστηριότητες πρωτόγνωρες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες σημερινές συνθήκες με μόνο γνώμονα το καλό των μαθητών μας.

Όσον αφορά στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

 • Σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, λόγω των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και με άγνωστο το χρονικό διάστημα που θα ισχύσει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, είναι πρόσφορο εργαλείο «για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την επαφή τους με τη μαθησιακή διαδικασία… χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη». Είναι σαφές, λοιπόν, πως αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση αλλά έχει καθαρά επικουρικό, υποστηρικτικό ρόλο.
 • Η επιλογή της μεθόδου υλοποίησης, «είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά» όπως αναφέρεται στις γραπτές οδηγίες του Υπουργείου, είναι της αποκλειστικής ευθύνης των εκπαιδευτικών με βάση την εικόνα που έχουν οι ίδιοι διαμορφώσει για τη λειτουργία της τάξης τους από την καθημερινή επαφή τους με αυτήν και αφού ληφθούν υπόψη και οι τεχνικές δυνατότητες που διαθέτουν ή (για να μιλήσουμε με όρους πραγματικότητας) δεν διαθέτουν οι μαθητές. Στις μεθόδους αυτές μπορούν να συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων και πέρα από τις προτεινόμενες πλατφόρμες ασύγχρονης: η επικοινωνία και η συνεργασία με τους μαθητές μέσω e- mail, η χρήση του ιστολογίου της σχολικής μονάδας, η σύγχρονη επικοινωνία με την τάξη μέσω Skype, κ.λπ., η χρήση άλλων τρόπων που ενδέχεται να έχουν εφαρμογή με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες, τον τύπο του σχολείου και του τόπου στον οποίο βρίσκεται. Άλλωστε και το ίδιο το Υπουργείο στις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του αναφέρει πως «Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν αναπτυχθεί και αξιοποιούνται ήδη από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς είναι δυνατόν να

page3image3479188432

συνεχίσουν να αξιοποιούνται» και πως «Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δομήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με την κρίση τους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών.»

• Προτροπές, συστάσεις, παροτρύνσεις απ’ όπου κι αν προέρχονται (πόσο μάλλον αν προέρχονται από στελέχη της πολιτικής ηγεσίας και της διοικητικής πυραμίδας) που δεν στηρίζονται σε γραπτές οδηγίες, εγκυκλίους και αποφάσεις, αποπροσανατολίζουν, δημιουργούν σύγχυση και δυναμιτίζουν την προσπάθεια που γίνεται από τους εκπαιδευτικούς της πράξης να στηρίξουν τους μαθητές.

 • Η προσπάθεια για άρση των ανισοτήτων που υπάρχουν στο πεδίο της εφαρμογής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να είναι διαρκής για να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στο δημόσιο αγαθό της Παιδείας με όποιον τρόπο κι αν αυτή προσφέρεται. Δεν μπορούμε ως εκπαιδευτικοί να μην λαμβάνουμε υπόψη ότι είναι πολλοί οι μαθητές που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε Η/Υ, διαδίκτυο, σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα η ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να κλείνει τα μάτια σε όλα αυτά και να μην εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή μαθητών (αλλά και εκπαιδευτικών…) σε κάθε διαδικασία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Η σημερινή συγκυρία αναδεικνύει τα διαχρονικά προβλήματα που υπάρχουν στον σχεδιασμό και στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, πέρα από την υποχρηματοδότηση. Η αναβάθμιση των υποδομών του Π.Σ.Δ. σε ψηφιακούς πόρους και η στελέχωσή του με το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, η διαρκής επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ εντός και εκτός τάξης, η ουσιαστική στήριξή τους – και σε τεχνικό επίπεδο- κατά την εφαρμογή, η αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολείων είναι ζητήματα που, με αφορμή τη σημερινή συγκυρία, θα πρέπει να μπουν στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας.

  Είναι εύλογο, στην πρωτοφανή αυτή συγκυρία, που η κοινωνία και όλοι οι εργαζόμενοι δοκιμάζονται πολύπλευρα, να υπάρχει ανησυχία για το παρόν και το μέλλον των μαθητών και των μαθητριών μας, για το παρόν και το μέλλον της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για μας είναι βέβαιο ότι οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουν αυτό το παρόν και μέλλον. Στην προσπάθεια αυτή,

page4image3480375600

στον αγώνα αυτόν πρέπει το Υ.ΠΑΙ.Θ. ξεπερνώντας την επικοινωνιακή παγίδα στην οποία έχει εγκλωβιστεί προσπαθώντας να πείσει την κοινή γνώμη ότι όλα λειτουργούν στην εντέλεια, να ενισχύσει θετικά τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και σε αυτή την προσπάθεια και να μην τους εκθέτει στις πιέσεις των πάσης φύσεως «πραιτοριανών» (επίδοξων στελεχών) που για ίδιον όφελος αναλαμβάνουν το ρόλο των εκφραστών του. Να ενισχύσει, τέλος, υλικά με τον απαραίτητο εξοπλισμό μαθητές και εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην τιτάνια προσπάθειά τους.

Ειλικρίνεια, αγάπη για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό, γνώση των προβλημάτων και ρεαλιστική αντιμετώπισή τους είναι αυτό που η κοινωνία έχει ανάγκη.

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινούνται ενεργά τα μέλη της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα.

Αυτό έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση.

Ως Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλούμε τους εκπαιδευτικούς:

 • ➢  Να συνεχίσουν να στηρίζουν τους μαθητές τους καθημερινά με όποια μέθοδο

  έχουν επιλέξει ως πιο πρόσφορη για τους μαθητές της τάξης τους. Όπως ελεύθερα επέλεξαν αν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα υιοθετήσουν τις πλατφόρμες του σχολικού δικτύου ή άλλες μεθόδους (e-mail, ιστολόγια κλπ.) το ίδιο μπορούν να πράξουν σε σχέση με τη σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Όπως αναφέρουν και οι οδηγίες του Υπουργείου μπορούν να επιλέξουν μεταξύ σύγχρονης, ασύγχρονης ή συνδυασμού τους.

 • ➢  Να μην ακολουθούν σε καμία περίπτωση προφορικές εντολές «στελεχών» που στην πλειονότητα των περιπτώσεων εκφράζουν δικές τους απόψεις. Οι μόνες επίσημες οδηγίες είναι οι γραπτές οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. Προτροπές για διδασκαλία νέας ύλης, υποχρεωτικής εφαρμογής της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, υποχρεωτικής συμμετοχής σε τηλεδιασκέψεις πέραν των πολλών ωρών εργασίας, όταν δεν

page5image3480666880

συνδέονται με μια άμεση ανάγκη που οι ίδιοι διαπιστώνουν, απλά δεν

ακολουθούνται.

 • ➢  Να απευθύνονται στους πρωτοβάθμιους συλλόγους εκπαιδευτικών και στο Δ.Σ. της

  Δ.Ο.Ε. όταν υφίστανται πιέσεις για εφαρμογή παράτυπων εντολών.

 • ➢  Πάνω απ’ όλα να στέκονται κοντά στους μαθητές τους, αλληλέγγυοι στις μαθησιακές ανάγκες τους. Το εκπαιδευτικό έργο είναι πολύτιμο και οι ίδιοι αναντικατάστατοι.

  Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Διαβάστε επίσης...

Κεραμέως : Δεν θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο οι διατάξεις που αφορούν αύξηση μαθητών ανά τάξη

TweetΣυνέντευξη της Νίκης Κεραμέως στην δημοσιογράφο των Νέων Μάρνυ Παπαματθαίου Δεν θα γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις …

Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο (Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε.-Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) στα Προπύλαια την Τρίτη 26 Μαΐου

Tweet  Το Υπουργείο Παιδείας αντιμέτωπο με τη φωνή των χιλιάδων εκπαιδευτικών που κατέκλυσαν το κέντρο …

Προβληματισμοί και ερωτήματα για τον τρόπο επαναλειτουργίας των σχολείων

TweetΓράφει ο Σάββας Σεχίδης Αρκετές συναδέλφισσες και αρκετοί συνάδελφοι, με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *