Πυροσβεστική: Ποινικά υπεύθυνοι οι Δήμοι για την πυρασφάλεια σχολείων

Σύμφωνα με έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος υπεύθυνοι για την πυρασφάλεια των Σχολείων είναι οι Δήμοι και όχι οι Διευθυντές των Σχολείων.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο 3ο: Έκδοσης και Εφαρμογής Πυροσβεστικών

Διατάξεων και Κανονισμών

Αθήνα, 18 Απριλίουυ 2019

ΠΡΟΣ:; Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός ποινικά υπεύθυνου λόγω μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

ΣΧΕΤ.: α. Το υπ’ αριθ. 80244 Φ.701.2/28.12.2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Α.Π.Σ. (μη προς εσάς)

β. Το υπ’ αριθ. Φ25/30824/Δ1/27.2.2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (μη προς εσάς)
γ. Το υπ’ αριθ. 19144/15.3.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (μη προς εσάς)

δ. Ν.3463/2006 (Α ́ 114), όπως ισχύει
ε. Η υπ’ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη (Β ́ 1586)

1. Σε συνέχεια του (α) σχετικού αναφορικά με έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, προκειμένου να μας γνωρίσουν τις απόψεις τους, για τον κατά νόμο υπεύθυνο ορθής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας στα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ύστερα από τα (β) και (γ) όμοια, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 75 περ. (στ) του (δ) σχετικού, στις αρμοδιότητες του Τομέα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού των Δήμων εμπίπτουν η ανέγερση-κατασκευή, διαχείριση, συντήρηση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 4, οι μελέτες των έργων των Δήμων συντάσσονται και θεωρούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες αυτών.

β. Όπως απορρέει από τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 243 του (δ) σχετικού, οι Σχολικές Επιτροπές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους μπορούν να προβαίνουν στη συντήρηση (προληπτική ή επισκευαστική),του υπάρχοντος εξοπλισμού (όπως συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων). Οι εν λόγω Επιτροπές αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. που εκπροσωπούνται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στη διοίκηση κάθε Επιτροπής μετέχει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, ποινικά υπεύθυνοι για τη μη τήρηση των διαλαμβανόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κατά περίπτωση (υλοποίηση και συντήρηση-μελέτη), οι υπεύθυνοι του Τομέα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων και οι Πρόεδροι του Δ.Σ. των σχολικών Επιτροπών.

3. Παρακαλούμε για τη μελέτη και εφαρμογή των ανωτέρω στο πλαίσιο τήρησης της ορθής διαδικασίας άσκησης των ποινικών κυρώσεων στους παραβάτες επί της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας.

4. Επισημαίνεται ότι οι τα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, παρεχομένης όμως της δυνατότητας χορήγησης, εφόσον οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών (Δήμοι) αιτηθούν σχετικά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην (ε) σχετική.

5. Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωση των Διευθυντών των δημόσιων σχολικών κτιρίων ως προς την ουσιαστική συμβολή τους στην υλοποίηση της προληπτικής πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων και την ενημέρωση των Σχολικών Επιτροπών, εφόσον διαπιστώσουν τη μη καλή λειτουργία ή/και συντήρηση των μέτρων και μέσων (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

6. Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ΑΠΣ.126-2019

Ο Αρχηγός Βασίλειος Ματθαιόπουλος

Αντιστράτηγος ΠΣ

Διαβάστε επίσης...

Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών

Tweet Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών – ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και …

ΗΠΑ: Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος που φαίνεται να συνδέεται με τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου

TweetΈνας ενήλικος στο Ιλινόις των ΗΠΑ υπέκυψε σε μια σοβαρή πνευμονολογική ασθένεια, η οποία προκλήθηκε …

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στέλνει μήνυμα στους εξωγήινους;

TweetΟι βόλτες στο Google Maps έχουν φέρει αρκετές φορές στην επιφάνεια περίεργες και εντυπωσιακές ειδήσεις, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *