Τα εθνικά μας “προσωπικά δεδομένα”

Του Αθανάσιου Κατσίμπελη*

Σε αυτή την Πολιτεία που ζούμε έχουμε ένα θεμελιώδη νόμο που τον λέμε Σύνταγμα.Αυτός στο προοίμιο του αναφέρει κι αποκαλύπτει ένα εθνικό προσωπικό μας δεδομένο.Μας πληροφορεί πως το Σύνταγμά μας είναι γραμμένο : “Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος”.

Το άρθρο 1 § 3 αποκαλύπτει πως ο λαός μας ανήκει σε ένα έθνος  : “Όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρχoυν υπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται όπως oρίζει τo Σύνταγμα.”

Στη συνέχεια μαθαίνουμε πως οι πολίτες αυτού του κράτους έχουν μια ιθαγένεια ελληνική αφού σύμφωνα με το άρθρo 4:

“1. Oι Έλληνες είναι ίσoι ενώπιoν τoυ νόμoυ.

2. Oι Έλληνες και oι Eλληνίδες έχoυν ίσα δικαιώματα και υπoχρεώσεις.

3. Έλληνες πoλίτες είναι όσoι έχoυν τα πρoσόντα πoυ oρίζει o νόμoς. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνo σε περίπτωση πoυ κάπoιoς απέκτησε εκoύσια άλλη ιθαγένεια ή πoυ ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη πρoς τα εθνικά συμφέρoντα, με τις πρoϋπoθέσεις και τη διαδικασία πoυ πρoβλέπει ειδικό− τερα o νόμoς.

4. Mόνo Έλληνες πoλίτες είναι δεκτoί σε όλες τις δημόσιες λειτoυργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις πoυ εισάγoνται με ειδικoύς νόμoυς.

5. Oι Έλληνες πoλίτες συνεισφέρoυν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλoγα με τις δυνάμεις τoυς.

6. Kάθε Έλληνας πoυ μπoρεί να φέρει όπλα είναι υπoχρεωμένoς να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τoυς oρισμoύς των νόμων.

7. Tίτλoι ευγένειας ή διάκρισης oύτε απoνέμoνται oύτε αναγνωρίζoνται σε Έλληνες πoλίτες.”

Σκοπός της Παιδείας λέει το Σύνταγμά μας είναι η “ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και η διάπλασή τoυς σε ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες”

Ολα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το σταυρό στη σημαία μας αποτελούν τα εθνικά “προσωπικά μας δεδομένα” που κανένας δεν μπορεί να αποκρύψει γιατί αυτοί είμαστε οι Έλληνες.

Μπορεί στην Πολιτεία μας να έχουμε δεχτεί και αλλοδαπούς μετανάστες και πρόσφυγες αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να απωλέσουμε τα εθνικά μας χαρακτηριστικά για να δείξουμε ευγένια και φιλοξενία στους συνανθρώπους μας.

Προχθές το Ανώτατο δικαστήριο με τις αποφάσεις της Ολομελείας του έκρινε, ότι με τη διδασκαλία των θρησκευτικών στα σχολεία «πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης και ότι το μάθημα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους ορθόδοξους χριστιανούς μαθητές».

Στις αποφάσεις σημειώνεται ότι για τους ετερόδοξους ή άθεους ή αλλόδοξους μαθητές δίδεται η ευχέρεια της απαλλαγής από το μάθημα και ως εκ τούτου δεν υποχρεώνονται να το παρακολουθήσουν.

“Η δημοκρατική πόλη καταφέρνει να επιτύχει την ισορροπία ώστε να μη θυσιάσει τον πολίτη στο βωμό της πόλης αλλά και να μην υποτάξει την πόλη στην αυθαιρεσία και στην ιδιοτέλεια του πολίτη.Αυτό είναι το επίτευγμα της ελληνικής πόλης.Να αποδεχτεί χωρίς να εξαφανίσει τις διαφορές, να κατανοήσει την ανθρώπινη φύση για φιλοπρωτία και να τη διοχετεύεσει ώστε η τάση αυτή να υπηρετεί το κοινό καλό”.

Τα παραπάνω λόγια αν και  αναφέρονται επί λέξει στο μάθημα της Πολιτειακής Παιδείας της Α τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ φαίνεται δεν έχουν εμπεδωθεί ούτε από τους πολιτικούς μας, ούτε από τους σύγχρονους διαμορφωτές της politically correct άποψης.

Τα εθνικά μας “προσωπικά δεδομένα”

Διαβάστε επίσης...

“Γονείς – ελικόπτερα”: Στο σχολείο με επιθετική διάθεση

Tweet Εισαγωγικό κείμενο και μετάφραση του Δημήτρη Τσουκάλη Ένα φαινόμενο που παίρνει διαστάσεις στην Εκπαίδευση είναι οι …

Η άνοδος της θερμοκρασίας στην Ανταρκτική συρρίκνωσε την τρύπα του όζοντος

TweetΗ τρύπα του όζοντος είχε το 2019 τη μικρότερη έκτασή της από τότε που οι …

ΔΟΕ : Συμπαράσταση στην εκπαιδευτικό που στοχοποιήθηκε από το σύλλογο γονέων Βαθέος Σάμου. Κήρυξη 3ωρης διευκολυντικής στάσης εργασίας

TweetΣυμπαράσταση στην εκπαιδευτικό που στοχοποιήθηκε από το σύλλογο γονέων Βαθέος Σάμου. Κήρυξη 3ωρης διευκολυντικής στάσης …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *