Πρόσκληση για μετάθεση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων – Αγγλικής – Φυσικής Αγωγής – Μουσικής

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΕΙ

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06-Αγγλικής, ΠΕ.11 – Φυσικής Αγωγής, ΠΕ.79.01-Μουσικής Επιστήμης και ΤΕ.16-Μουσικής, εντός αποκλειστικής

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στην περιοχή της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις αιτήσεις προτίμησής τους για μετάθεση που υπέβαλαν το σχολικό έτος 2013-2014, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) κατά το σχολικό έτος 2013–2014 υπέβαλαν αίτηση προτίμησης για μετάθεση που απορρίφθηκε από τη Διοίκηση ως προς τη δηλωθείσα πρώτη επιλογή τους, λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων και στην ίδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετατάχθηκαν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων κλάδων – ειδικοτήτων, δυνάμει του ν.4172/2013 (A 167),

β) τόσο κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 (Α ́167) όσο και κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4610/2019 (Α ́70) κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέσεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον ίδιο κλάδο-ειδικότητα,

γ) κατά το σχολικό έτος 2013–2014 είχαν για την περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους ίσα ή περισσότερα μόρια μετάθεσης από τον τελευταίο σε μόρια εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων ως ανωτέρω κλάδων-ειδικοτήτων, που μετατάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετήθηκε στην ίδια περιοχή. Για τη σύγκριση των μορίων υπολογίζονται για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατάχθηκαν τα μόρια μετάθεσης που θα συγκέντρωναν ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάθεση το σχολικό έτος 2013–2014.

Στο Παράρτημα Ι αποτυπώνονται τα μόρια μετάθεσης του τελευταίου σε μόρια εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατάχθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά ειδικότητα.

Οι αιτήσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα Παράρτημα ΙΙ, υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, στις οποίες μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση μετάθεσης που είχαν υποβάλει το σχολικό έτος 2013-2014.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

  1. 1)  Θα αποστείλουν στην Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του πρωτοκόλλου του ΥΠAIΘ protocol@minedu.gov.gr,διαβιβαστικό έγγραφο με συνημμένο πίνακα σε μορφή excel που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης με κεφαλαία γράμματα ως εξής: α) ΕΠΩΝΥΜΟ β) ΟΝΟΜΑ γ) Α.Μ. δ) ΚΛΑΔΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ε) ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ στ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ζ) ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ. Η περιοχή μετάθεσης αφορά στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και τα μόρια μετάθεσης που είχαν στις 31-8-2014.
  2. 2)  Θα αποστείλουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε., τμήμα Α.

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Διαβάστε επίσης...

Στην Κομοτηνή γονείς κατήγγειλαν δάσκαλο για αναρτήσεις στο Facebook

Tweet Σύμφωνα με τους γονείς δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο Κομοτηνής μέσω του facebook ρωτά τους …

Τριανταφύλλου: Η αργία της 17ης Νοεμβρίου είναι περιττή

Tweet«Περιττή» χαρακτήρισε η Σώτη Τριανταφύλλου την αργία της 17ης Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε …

Όταν η Αυγή αναφερόταν στην διακεκριμένη επιστήμονα Ε.Αντωνιάδου

TweetΠολλά τα σχόλια σήμερα για την Ε.Αντωνιάδου.Εμείς βρήκαμε δημοσίευμα της Αυγής του 2017 που εκθείαζε …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *