4.500 Μόνιμοι διορισμοί: Τα καλά και τα κακά νέα

Γράφει ο Βασίλης Βούγιας στο especial

4.500 Μόνιμοι διορισμοί: Τα καλά και τα κακά νέα – Θα προλάβουμε τη νέα σχολική χρονιά; – Πλήρης ανάλυση των δεδομένων – Ποια η διαμορφωθείσα κατάσταση.

4.500 Μόνιμοι διορισμοί: Τα καλά και τα κακά νέα Εκ των ων ουκ άνευ, την εκπαιδευτική κοινότητα την απασχολεί σφόδρα το θέμα των 4.500 μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Εξ αυτού του λόγου σήμερα παρουσιάζουμε την διαμορφωθείσα κατάσταση επί του θέματος, η οποία έχει και καλά, αλλά και κακά νέα.

Τα καλά νέα

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πια, πως η νέα Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ξεκινήσει να «τρέχει» τη διαδικασία των 4.500 μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Αυτό αποκρυσταλλώθηκε επισήμως στην σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργείο Παιδείας. Που βρισκόμαστε όμως, όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα των 4.500 μόνιμων διορισμών σήμερα;

Τα κακά νέα

Εδώ, φίλες και φίλοι αρχίζουν τα κακά νέα… Ακόμη καταχωρούνται στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ

Την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε 15 Ιουλίου 2019 και ακόμη ευρισκόμεθα στο σημείο να καταχωρούνται στοιχεία στους φακέλους μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, αλλά και να γίνονται έλεγχοι στους φακέλους εκπαιδευτικών, από πλευράς ΟΠΣΥΔ, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη διαδικασία της διασταύρωσης στοιχείων των υποψηφίων με το ΑΣΕΠ.

Δέκα (10) ημέρες για Ασκηση Ενστάσεως μετά τους Προσωρινούς Πίνακες Ως αναμένεται, μετά την έκδοση από το ΑΣΕΠ των Προσωρινών Αξιολογικών Πινάκων των υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ, δίδεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών για άσκηση ενστάσεως κατά αυτών.

Αναμενόμενο γεγονός οι πολλές Ενστάσεις στο ΑΣΕΠ Αναμενόμενο είναι επίσης, πως θα έχουμε πάρα πολλές Ενστάσεις για τους παρακάτω λόγους: Η διαδικασία των αιτήσεων ήταν πραγματικά πρωτοφανής, ιδίως για τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που για πρώτη φορά χρησιμοποιούσαν το ΟΠΣΥΔ, με αποτέλεσμα πλείστες όσες αστοχίες, για τις οποίες φυσικά θα υποβάλουν ένσταση έναντι αντιτίμου είκοσι (20)ευρώ εκάστη. Ενώ θα μπορούσαν να διορθωθούν λάθη και αστοχίες, έστω και την τελευταία στιγμή από ΠΔΕ και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (πολλά εξ αυτών οφείλονται στις ίδιες τις ΠΔΕ και Δ/νσεις), η μόνιμη επωδός σε οχλήσεις μελών ΕΕΠ, ΕΒΠ, αλλά και Εκπαιδευτικών, είναι το «Κάντε ένσταση», οπότε ως αντιλαμβανόμεθα, ακόμη και για την παραμικρή παράλειψη που θα μπορούσε να διορθωθεί άνετα, θα έχουμε άσκηση Ενστασης.

Επιπροσθέτως Επιπροσθέτως σε όλα αυτά έχουμε και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από πλευράς Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ομιλούμε βεβαίως για τις απαραίτητες, για τη ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας των διορισμών, Νομοθετικές ρυθμίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ). Παραθέτουμε τις κυριότερες: Η Κατανομή των 4.500 θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. Δηλαδή πόσες από τις 4.500 θέσεις θα πάνε για διορισμούς Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ΕΑΕ, πόσες για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ και πόσες για ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Για τα ανωτέρω χρειάζεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών. Κατατέθηκε πρόταση κατανομής στην προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία!! Σύμφωνα με πληροφορίες μας, υφίσταται στο Γραφείο Υπουργού επεξεργασμένη πρόταση Υπηρεσιών του Υπουργείου, επί της κατανομής των 4.500 θέσεων, η οποία συνετάχθη με βάση τις πραγματοποιηθείσες προσλήψεις των τελευταίων ετών.

Δεν ξέρουμε όμως αν θα υιοθετηθεί αυτή η πρόταση από την νέα Πολιτική Ηγεσία. Οργανικές Θέσεις Κοινών Ειδικοτήτων Α/θμιας Οπως επίσης Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) χρειάζεται και για τη δημιουργία Οργανικών Θέσεων Κοινών Ειδικοτήτων στις ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατόπιν πρέπει να πραγματοποιηθεί με Υπουργικές Αποφάσεις: Η  κατανομή των 4.500 θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και περιοχή διορισμού H κατανομή των Oργανικών θέσεων των κοινών ειδικοτήτων ανά κλάδο και ειδικότητα ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης και περιοχή διορισμού.

H ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., σύμφωνα με τον νόμο 4589/19, άρθρο 65, παράγραφος 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση ββ. Υπηρεσιακές Μεταβολές ΕΕΠ και ΕΒΠ Η περάτωση των Υπηρεσιακών Μεταβολών (Μεταθέσεις, Αποσπάσεις) του ΕΕΠ και ΕΒΠ με Υπουργικές Αποφάσεις μετά από πρόταση του ΚΥΣΕΕΠ. Οργανικές στα Τμήματα Ενταξης Δευτεροβάθμιας Δημιουργία Οργανικών θέσεων στα Τμήματα Ενταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Νομοθετική ρύθμιση.

Συμπληρωματικές Μεταθέσεις Να σημειωθεί ότι μετά τη δημιουργία Οργανικών θα πρέπει να γίνουν και συμπληρωματικές Μεταθέσεις για τις νέες Οργανικές. Μετά την παράθεση όλων των ανωτέρω, ποιος εξ υμών στοιχηματίζει πως θα έχουμε Οριστικούς Πίνακες πριν την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019, όπως ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 27ης Ιουνίου 2019; Οπως έχουμε ξαναπεί: Καίριας σημασίας ήταν η απώλεια δεκαπέντε ημερών κατά την προεκλογική περίοδο, μέχρι να δώσει το ΣτΕ την άδεια για συνέχιση της διαδικασίας των διορισμών και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης των – copy paste – Προκηρύξεων 1EA, 2EA, 3EA/2019 από το ΑΣΕΠ.

Ομως, όλα θα εξαρτηθούν από το πότε το ΑΣΕΠ θα εκδώσει Οριστικούς Πίνακες Εδώ έχουμε 3 κομβικά ενδεχόμενα:

1ον. Εκδίδονται Οριστικοί Πίνακες πριν τις 23/08/2019 και αφού πάνε όλα κατ ευχήν, κάνοντας την έκπληξη από πλευράς υποχρεώσεων η Διοίκηση, έχουμε μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών από τον ίδιο Πίνακα και στην ώρα τους.

2ον. Εκδίδονται Οριστικοί Πίνακες στα μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε μικρό το κακό, καθότι έχουμε ξαναζήσει πολλάκις στο παρελθόν τις πρώτες σχολικές ημέρες χωρίς αναπληρωτές. 3ον. Εκδίδονται Οριστικοί Πίνακες αρχές Οκτωβρίου, οπότε θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από το Υπουργείο για μια ενδεχόμενη μεσοβέζικη λύση για την κάλυψη των σχολείων.

Εν κατακλείδι και κατά την εκτίμησή μας 4 συμπεράσματα

1ον. Οι 4.500 μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή θα γίνουν και ας αργήσουν για λίγο.

2ον. Το αν θα γίνουν στην ώρα τους θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των Ενστάσεων που θα κατατεθούν στο ΑΣΕΠ και δευτερευόντως από το αν θα προλάβει η Διοίκηση να ανταποκριθεί στην πίεση των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων.

3ον. Στην περίπτωση καθυστέρησης πέραν της 15ης Σεπτεμβρίου το Υπουργείο θα πρέπει να μεριμνήσει για εναλλακτική λύση.

4ον. Οι προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής θα γίνουν από τους ισχύοντες Πίνακες.

Αναφορικά με το τελευταίο παραθέτουμε για προβληματισμό την υπ’ αριθμ. 1882/2017 Απόφαση του ΣτΕ (Τμ.Γ’):

“Το Συμβούλιο της Επικρατείας (Τμ.Γ’) με την υπ’ αριθμ. 1882/2017 απόφασή του έκρινε ότι το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 παρ. 2 επ. του ν. 3848/2010 μεταβατικό σύστημα προσλήψεως αναπληρωτών εκπαιδευτικών από ισχύοντες και ανανεούμενους πίνακες, στους οποίους περιλαμβάνονται (και) υποψήφιοι μοριοδοτηθέντες λόγω προϋπηρεσίας και χωρίς προηγούμενη συμμετοχή ή επιτυχία σε προγενέστερο διαγωνισμό ΑΣΕΠ, είναι συνταγματικό. Ομως, δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η επέκταση του συστήματος αυτού πέραν του σχολικού έτους 2018-2019.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος, η δημόσια διοίκηση στελεχώνεται κατά κανόνα με μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή από πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνουν με τον διορισμό τους νομοθετημένη οργανική θέση και συνδέονται με το Κράτος ή άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας με ειδική έννομη σχέση δημοσίου δικαίου.

 Ως εξαίρεση στον κανόνα αυτόν, οι εν λόγω συνταγματικές διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα σύναψης σχέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Εφόσον, ειδικότερα, πρόκειται για την πρόσληψη προσωπικού προς αντιμετώπιση πρόσκαιρων ή απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, η διάρκεια και οι όροι των σχέσεων ορισμένου χρόνου πρέπει να καθορίζονται σαφώς από τον νόμο, ώστε με τη σύναψή τους να καλύπτονται ανάγκες που έχουν πραγματικά πρόσκαιρο ή απρόβλεπτο και επείγοντα χαρακτήρα και να αποτρέπεται η κατάχρηση των σχέσεων αυτών για την κάλυψη παγίων αναγκών, αποκλειομένης πάντως σε κάθε περίπτωση της δυνατότητας να μονιμοποιηθεί δια νόμου το προσωπικό αυτό ή να μετατραπούν οι οικείες σχέσεις ορισμένου χρόνου σε σχέσεις αορίστου χρόνου (πρβλ. Π.Ε. 85/2012 Ολ.).

Με τη διάταξη, περαιτέρω, της παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος κατοχυρώνονται οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας κατά τον διορισμό ή την πρόσληψη των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αρχές αυτές συνάγονται και από τις διατάξεις παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αποτελούν δε ειδικότερη έκφραση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 Σ).

Με τη διάταξη, ειδικότερα, του άρθρου 103 παρ. 7 εδάφιο πρώτο του Συντάγματος καθιερώνεται ο γενικός κανόνας – με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, καθώς και στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου – ότι οι πάσης φύσεως διορισμοί και προσλήψεις υπαλλήλων στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα γίνονται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή, σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, και υπάγονται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως είναι, ιδίως, το ιδρυθέν για τον σκοπό αυτό με το άρθρο 1 του ν. 2190/1994 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Περαιτέρω, ο νομοθέτης έχει την ευχέρεια να θεσπίζει μεταβατικές διατάξεις, εφόσον κατά την κρίση του αυτό επιβάλλεται για την ομαλή μετάβαση στην εφαρμογή νέου καθεστώτος, ιδίως μάλιστα όταν επέρχεται μεταβολή των ρυθμίσεων που αφορούν την οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών, στην οποία εντάσσεται και ο τρόπος στελέχωσής τους.

 Το μεταβατικό, όμως, καθεστώς δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτό να υπερβαίνει σε διάρκεια ένα εύλογο χρονικό όριο, το οποίο παρίσταται αναγκαίο για την ανωτέρω μετάβαση, διότι η υπέρβαση αυτή αναιρεί τη βασική ρύθμιση του νόμου και αποδομεί την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των πολιτών στην έννομη τάξη, οδηγώντας σε καταστάσεις ασύμβατες με την αρχή του κράτους δικαίου. Η εν λόγω αρχή επιβάλλει τη ρύθμιση των εννόμων σχέσεων κατά τρόπο σαφή και προβλέψιμο, αποκλείοντας τον παραμερισμό των πάγιων ρυθμίσεων του νόμου με τη θέσπιση και εφαρμογή μεταβατικών ή προσωρινών ρυθμίσεων, δηλαδή ρυθμίσεων εξαιρετικού χαρακτήρα, επί μακρό και απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Με την απόφαση ΣτΕ Γ΄ Τμ. 4303/2015 7μ., η οποία αφορούσε την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016, έγινε δεκτό ότι με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 5 του ν. 3848/2010 θεσπίσθηκε πάγιο σύστημα διορισμών και προσλήψεων προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θεμελιώδη προϋπόθεση λειτουργίας του οποίου αποτελεί η συμμετοχή των υποψηφίων σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, το σύστημα δε αυτό εναρμονίζεται πλήρως προς τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας – Με την ίδια απόφαση έγινε δεκτό ότι η θέσπιση με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ως άνω νόμου μεταβατικού συστήματος προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και η εφαρμογή του έως και το ανωτέρω σχολικό έτος (2015-16) ήταν, με βάση τα τότε υφιστάμενα δεδομένα, συνταγματικώς ανεκτή, εφόσον συνέτρεχαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Η λειτουργία του μεταβατικού αυτού συστήματος θα περιοριζόταν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα έως την εφαρμογή του πάγιου συστήματος, η προϋπόθεση δε αυτή συνέτρεχε κατά τον ανωτέρω χρόνο, δεδομένου ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μεταβατικών ρυθμίσεων είχαν θεσπισθεί σημαντικότατοι περιορισμοί στους διορισμούς μόνιμου προσωπικού του Δημοσίου. β) Το μεταβατικό αυτό σύστημα στηριζόταν σε προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων, δηλαδή στα κριτήρια της προϋπηρεσίας και της βαθμολογίας πάνω από τη βάση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, τα οποία συνάδουν προς τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. γ) Η εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος δεν αφορούσε διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, αλλά προσλήψεις προσωπικού με σχέσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες ήταν απολύτως αναγκαίες για λόγους δημοσίου συμφέροντος επείγοντος χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων με την άμεση κάλυψη των σχετικών κενών.

Οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν έχουν αρθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017, διότι: (i) Οι περιορισμοί στους διορισμούς μόνιμου προσωπικού του Δημοσίου έχουν ήδη επεκταθεί (άρθρο 64 παρ. 1 ν. 4389/2016) έως και το τέλος του έτους 2018, με την πρόβλεψη αναλογίας μίας πρόσληψης ανά τέσσερις αποχωρήσεις για το έτος 2017 και αντίστοιχης αναλογίας 1 προς 3 για το έτος 2018, επιπλέον δε, όπως αναφέρεται στη μνημονευθείσα αιτιολογική έκθεση του ν. 4465/2017, οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί περιορισμοί καθιστούν αδύνατο έως και το σχολικό έτος 2018 – 2019 τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βάσει των παγίων διατάξεων του νόμου, με συνέπεια την ανάγκη κάλυψης των σχετικών πρόσκαιρων αναγκών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Πάντως, η μη εφαρμογή των παγίων ρυθμίσεων των άρθρων 1, 2, 3 και 5 του ν. 3848/2010 και η περαιτέρω εφαρμογή μεταβατικών ή προσωρινών διατάξεων δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή πέραν του σχολικού έτους 2018 – 2019, διότι η πέραν του ανώτατου αυτού ορίου μη εφαρμογή των παγίων διατάξεων του νόμου για τη στελέχωση της δημόσιας εκπαίδευσης με μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα αποτελούσε πρόδηλη προσβολή της αρχής του κράτους δικαίου και θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με την αρχή της στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών με μόνιμους υπαλλήλους, καθώς και με τη συνταγματική απαγόρευση της κατάχρησης σχέσεων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παγίων αναγκών. (ii) Ο νομοθέτης έλαβε ειδική μέριμνα με τις  διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 4395/2016 και του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4465/2017 για την πλήρη υπαγωγή της διοικητικής διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών σε έλεγχο νομιμότητας από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 παρ. 7 Σ. και, συνεπώς, με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα της διαδικασίας κατάταξης των υποψηφίων βάσει των προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων προϋπηρεσίας και βαθμολογίας σε προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 4351/2015, που προβλέπει συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών η οποία αποκτήθηκε μετά την 1.9.2010.

Η διάταξη του άρ. 13 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 2986/2002, όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 3391/2005, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα εγγραφής στους επίδικους πίνακες ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που απολύθηκαν αποκλειστικά λόγω κατάργησης ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας και έχουν συμπληρώσει συνεχή υπηρεσία ορισμένης διάρκειας, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, καθόσον με αυτήν επιδιώκεται, προδήλως, ο θεμιτός σκοπός της αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (άρθρο 22 παρ. 1 Σ), οι οποίοι μπορεί να απομακρύνονται από τη θέση τους για τους προαναφερθέντες λόγους ακόμη και μετά από εργασία πολλών ετών.

Οι ισχυρισμοί εξάλλου των αιτούντων, κατά τους οποίους «η πρόσβαση στην ιδιωτική εκπαίδευση γίνεται με κριτήρια κατά τεκμήριο μη αξιοκρατικά και συνδεόμενα τις περισσότερες φορές με άλλα πλην της αξιοκρατίας κριτήρια” είναι απορριπτέοι, καθόσον –πέραν του ότι δεν αποδεικνύονται– δεν μπορεί να συναχθεί ούτε με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας ότι οι σχέσεις εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών συνάπτονται “κατά τεκμήριο» με κριτήρια μη αξιοκρατικά.”

 

 

 

Διαβάστε επίσης...

Ν. Τζανάκης: Αν ανοίξουν τα σχολεία θα υπάρξει υπερμεταδοτικότητα – Η κορύφωση μετά τις 20 Ιανουαρίου (video)

Tweet«Στη χώρα μας εξελίσσονται δύο πανδημικά κύματα, ένα αφορά την Δέλτα και ένα την Όμικρον.Οι …

Βίντεο για τις γυναικοκτονίες από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Επιδαύρου

TweetΜία νέα λέξη μπήκε στα ελληνικά λεξικά το 2021: Γυναικοκτονία. Η Ελλάδα συγκλονίστηκε το 2021 …

Νίκος Τζανάκης : Να παραταθούν για μια εβδομάδα οι διακοπές των μαθητών

TweetΑν ανοίξουμε αυτή τη στιγμή τα σχολεία θα δείτε ότι θα κλείσουν μετά από ένα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *