Υπουργείο Παιδείας – Σύστημα Διαχείρισης: Οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών – ωρομισθίων όλων των κλάδων

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Για την καλύτερη φόρτωση και επεξεργασία των πινάκων:
1) Κατεβάστε τη συμπιεσμένη έκδοση του αρχείου (Δεξί click/ Αποθήκευση ως)
2) Ανοίξτε το αρχείο με εφαρμογή διαχείρισης λογιστικού φύλλου (MS Excel ή αντίστοιχο)


 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

image Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α

 


 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012

image Πίνακες κατάταξης κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ’Α)
Ενημερώσεις:
23-08-2011: Κύρωση πινάκων 
17-08-2011 
13-08-2011 
12-08-2011: Πρώτη Ανάρτηση όλων των πινάκων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

image Ενιαίος Πίνακας Διορισμών
Ενημερώσεις:
23-08-2011: Κυρωμένοι πίνακες για τις ειδικότητες για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μόνιμοι διορισμοί.

17-08-2011
16-08-2011: Ενημέρωση πινάκων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

09-08-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

05-08-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

image Πίνακες κατάταξης 30μηνου
Ενημερώσεις:
16-08-2011: Ενημέρωση πινάκων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

09-08-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

05-08-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

image Πίνακες κατάταξης 24μηνου
Ενημερώσεις:
23-08-2011: Κυρωμένοι πίνακες για τις ειδικότητες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μόνιμοι διορισμοί.

17-08-2011
16-08-2011: Πίνακες ΠΕ60, ΠΕ70.

12-08-2011 
10-08-2011 4:30μμ: 
Ανάρτηση διορθωμένων πινάκων 24μήνου. 
09-08-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

05-08-2011: Πρώτη ανάρτηση πινάκων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

image Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενημερώσεις:
26-03-2012
08-03-2012
07-02-2012
19-01-2012
24-11-2011
31-10-2011
30-09-2011
27-09-2011
15-09-2011
07-09-2011
01-09-2011
16-08-2011
05-08-2011: Πρώτη ανάρτηση.

image Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
Ενημερώσεις:
26-03-2012
08-03-2012
07-02-2012
19-01-2012
24-11-2011
31-10-2011
30-09-2011
27-09-2011
15-09-2011
07-09-2011
01-09-2011
16-08-2011
05-08-2011: Πρώτη ανάρτηση.


image Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενημερώσεις:
26-03-2012: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04, ΠΕ05.00, ΠΕ06.00, ΠΕ07.00, ΠΕ08.00, ΠΕ09.00, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.20, ΠΕ18.24, ΠΕ18.33, ΠΕ19.00, ΤΕ01.19
08-03-2012: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ01.00, ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04, ΠΕ05.00, ΠΕ06.00, ΠΕ08.00, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.18, ΠΕ18.20, ΠΕ18.24, ΠΕ18.33, ΠΕ19.00, ΤΕ01.10, ΤΕ01.19, ΤΕ01.31
16-02-2012: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ01.00, ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04, ΠΕ06.00, ΠΕ08.00, ΠΕ12.01, ΠΕ14.01, ΠΕ15.00, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.18, ΠΕ18.24, ΠΕ18.31, ΠΕ18.33, ΠΕ19.00, ΠΕ32.00, ΤΕ01.06, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ01.31 
07-02-2012: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ06.00, ΠΕ19, ΠΕ20.

20-01-2012
12-12-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ05.00, ΠΕ07.00, ΠΕ16.01, ΤΕ16.00
30-11-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΔΕ01.01, ΔΕ01.02, ΔΕ01.04, ΔΕ01.10, ΔΕ01.11, ΔΕ01.12, ΔΕ01.15, ΠΕ01.00, ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ06.00, ΠΕ08.00, ΠΕ11.00, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.08, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ15.00, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.07, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.18, ΠΕ18.20, ΠΕ18.21, ΠΕ18.23, ΠΕ18.44, ΠΕ19.00, ΤΕ01.02, ΤΕ01.03, ΤΕ01.04, ΤΕ01.05, ΤΕ01.06, ΤΕ01.12, ΤΕ01.19, ΤΕ01.20, ΤΕ01.25, ΤΕ01.37 
07-11-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ18.41, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32.

02-11-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ19, ΠΕ20.

31-10-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ15, ΠΕ16, ΤΕ16, ΠΕ19, ΠΕ20.

14-10-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ18.04, ΠΕ16, ΤΕ16, ΤΕ01.19
11-10-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΤΕ01.19, ΔΕ01.10, ΔΕ01.17
15-09-2011: Κυρωμένοι πίνακες όλων των ειδικοτήτων εκτός αυτών που κυρώθηκαν στις 07-09-2011
07-09-2011: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ01.00, ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05.

09-08-2011: Πρώτη ανάρτηση.


image Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
Ενημερώσεις:
26-03-2012: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04, ΠΕ05.00, ΠΕ06.00, ΠΕ07.00, ΠΕ08.00, ΠΕ09.00, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.20, ΠΕ18.24, ΠΕ18.33, ΠΕ19.00, ΤΕ01.19
08-03-2012: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ01.00, ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04, ΠΕ05.00, ΠΕ06.00, ΠΕ08.00, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.18, ΠΕ18.20, ΠΕ18.24, ΠΕ18.33, ΠΕ19.00, ΤΕ01.10, ΤΕ01.19, ΤΕ01.31
16-02-2012: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ01.00, ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04, ΠΕ06.00, ΠΕ08.00, ΠΕ12.01, ΠΕ14.01, ΠΕ15.00, ΠΕ16/ΤΕ16, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.18, ΠΕ18.24, ΠΕ18.31, ΠΕ18.33, ΠΕ19.00, ΠΕ32.00, ΤΕ01.06, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ01.31 
07-02-2012: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ06.00, ΠΕ19, ΠΕ20.

20-01-2012
12-12-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ05.00, ΠΕ07.00, ΠΕ16.01, ΤΕ16.00
30-11-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΔΕ01.01, ΔΕ01.02, ΔΕ01.04, ΔΕ01.10, ΔΕ01.11, ΔΕ01.12, ΔΕ01.15, ΠΕ01.00, ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ06.00, ΠΕ08.00, ΠΕ11.00, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.08, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ15.00, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.07, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.18, ΠΕ18.20, ΠΕ18.21, ΠΕ18.23, ΠΕ18.44, ΠΕ19.00, ΤΕ01.02, ΤΕ01.03, ΤΕ01.04, ΤΕ01.05, ΤΕ01.06, ΤΕ01.12, ΤΕ01.19, ΤΕ01.20, ΤΕ01.25, ΤΕ01.37 
07-11-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ18.41, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32.

02-11-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ19, ΠΕ20.

31-10-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ15, ΠΕ16, ΤΕ16, ΠΕ19, ΠΕ20.

14-10-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ18.04, ΠΕ16, ΤΕ16, ΤΕ01.19
11-10-2011: Ενημερωμένοι πίνακες ΤΕ01.19, ΔΕ01.10, ΔΕ01.17
15-09-2011: Κυρωμένοι πίνακες όλων των ειδικοτήτων εκτός αυτών που κυρώθηκαν στις 07-09-2011
07-09-2011: Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ01.00, ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05.

09-08-2011: Πρώτη ανάρτηση.


image Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο
Ενημερώσεις:
08-03-2012
16-02-2012.

12-12-2011.

14-10-2011.

09-08-2011: Πρώτη ανάρτηση.


image Πίνακας Κατάταξης Ωρομισθίων Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο
Ενημερώσεις:
18-11-2011: Μαντολίνο
04-11-2011.

14-10-2011.

09-08-2011: Πρώτη ανάρτηση.


α Πίνακες Κατάταξης Ωρομισθίων ανά Περιφέρεια
Ενημερώσεις:
15-03-2012: 
27-01-2012: 
15-09-2011: 
13-09-2011: Πρώτη Ανάρτηση 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πίνακες (Α) Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)

Πίνακες (B) Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)

Πίνακες (Α) Κατάταξης Ωρομισθίων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) ανά Περιφέρεια

Πίνακες (B) Κατάταξης Ωρομισθίων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) ανά Περιφέρεια

Πίνακες (Α) Κατάταξης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ ανά Περιφέρεια

Πίνακες (B) Κατάταξης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ολοημέρων ΣΜΕΑΕ ανά Περιφέρεια

 

ΤΑΔ/ΕΤΑΔ

Πίνακας Κατάταξης Μονίμων σε ΤΑΔ/ΕΤΑΔ
Ενημερώσεις:
17-10-2011: Ανάρτηση οριστικού πίνακα.

14-09-2011: Ανάρτηση προσωρινών πινάκων.

 

 

 

 

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=68840

Διαβάστε επίσης...

Κρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων αποκαλύφθηκε στην Χαλκιδική από τον θάνατο ενός Τσέχου

TweetΚρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων στην Χαλκιδική, αποκάλυψε ο θάνατος ενός Τσέχου, υπηκόου ρωσικής καταγωγής, πριν από …

Το Belem μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα και περνάει από την Γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου (video)

TweetΜε το εντυπωσιακό τρικάταρτο ιστιοφόρο Belem, ξεκίνησε η Ολυμπιακή Φλόγα το ταξίδι της, με προορισμό …

e-Καταναλωτής: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα

TweetΗ αναβαθμισμένη νέα πλατφόρμα e-Καταναλωτής είναι από σήμερα διαθέσιμη σε όλους τους καταναλωτές, χρήστες του …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *