ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ

«Η ψήφιση του ν. 3699 το 2008 δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, που ενσωμάτωνε τις προτάσεις της διακομματικής επιτροπής της Βουλής και τις πάνω από 1200 προτάσεις φορέων και οργανώσεων ατόμων με αναπηρία.» (…)  

«Η λογική των οριζόντιων περικοπών και η έλλειψη προγραμματισμού σε όλα τα επίπεδα που ακολούθησε, κατά την διετία του ΠΑΣΟΚ, ακύρωσε στην ουσία όλη εκείνη την προσπάθεια. Η ειδική αγωγή εγκαταλείφθηκε, οι πιστώσεις για επιστημονικό προσωπικό συρρικνώθηκαν, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τις ειδικότητες ειδικής αγωγής ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε, τα Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία (ΚΕΔΔΥ) και οι Σχολικές Μονάδες ειδικής αγωγής έπαψαν να υποστηρίζονται με το απολύτως απαραίτητο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και να εφοδιάζονται με τη στοιχειώδη υλικοτεχνική υποδομή. Επιπλέον, το πρόγραμμα του ΟΣΚ για την κατασκευή σύγχρονων σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής πάγωσε.»

 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ν Δ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
3. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «Η Κυβέρνηση υποβαθμίζει την Ειδική Αγωγή αποκλείοντας χιλιάδες μαθητές από το εκπαιδευτικό σύστημα»

Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών με αναπηρία και η ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο απετέλεσε βασικό πυλώνα της πολιτικής μας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την περίοδο 2007-2009. Η ψήφιση του ν. 3699 το 2008 δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, που ενσωμάτωνε τις προτάσεις της διακομματικής επιτροπής της Βουλής και τις πάνω από 1200 προτάσεις φορέων και οργανώσεων ατόμων με αναπηρία. Για πρώτη φορά στη χώρα μας δημιουργήθηκαν οι επιστημονικές δομές και υποστηρίχθηκε υλικοτεχνικά η διάγνωση, η υποστήριξη και η ομαλή ένταξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για τη διασφάλιση μάλιστα της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία το ΥΠΕΠΘ προμηθεύτηκε τροποποιημένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ. €, που διατέθηκαν μέχρι το 2009 σε 390 τυφλούς και με προβλήματα όρασης μαθητές, σε 1.437 μαθητές με κινητικές αναπηρίες και σε 1.953 μαθητές με νοητική υστέρηση.
Η λογική των οριζόντιων περικοπών και η έλλειψη προγραμματισμού σε όλα τα επίπεδα που ακολούθησε, κατά την διετία του ΠΑΣΟΚ, ακύρωσε στην ουσία όλη εκείνη την προσπάθεια. Η ειδική αγωγή εγκαταλείφθηκε, οι πιστώσεις για επιστημονικό προσωπικό συρρικνώθηκαν, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τις ειδικότητες ειδικής αγωγής ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε, τα Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία (ΚΕΔΔΥ) και οι Σχολικές Μονάδες ειδικής αγωγής έπαψαν να υποστηρίζονται με το απολύτως απαραίτητο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και να εφοδιάζονται με τη στοιχειώδη υλικοτεχνική υποδομή. Επιπλέον, το πρόγραμμα του ΟΣΚ για την κατασκευή σύγχρονων σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής πάγωσε.
Στο προσχέδιο μάλιστα του νομοσχεδίου «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης: ‘’Πρώτα ο μαθητής’’ ‘’Πρώτα η Σχολική Μονάδα’’, Νέα διοίκηση για το Νέο Σχολείο» το Υπουργείο φέρεται διατεθειμένο να καταργήσει τα 60 ΚΕΔΔΥ της χώρας ως δομές, εντάσσοντας τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς που υπηρετούν σε αυτά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μετατρέποντάς τους σε «πλανώδιους», που θα επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες, πράγμα το οποίο είναι ανέφικτο χωρίς περαιτέρω διορισμούς καθώς το υπάρχον προσωπικό υποστηρίζει τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των γενικών σχολείων. Επίσης, καμία αναφορά δε γίνεται για το τι μέλλει γενέσθαι με το ειδικό επιστημονικό προσωπικό (λογοθεραπευτές, παιδοψυχίατροι, φυσικοθεραπευτές, ειδικοί νοηματικής και τυφλών κ.λπ.), που συγκροτούσε τη διεπιστημονική ομάδα των ΚΕΔΔΥ. Η Κυβέρνηση μάλιστα, προχωρά στην κατάργηση των ΚΕΔΔΥ τη στιγμή που στους περισσότερους νομούς τη χώρας δεν υπάρχουν άλλες δομές διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων και ενώ το κόστος λειτουργίας τους δεν ξεπερνά τις 10.000 Ευρώ το χρόνο ανά μονάδα, ενώ θα μπορούσε για τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους να μετακινήσει σε διαθέσιμα δημόσια κτίρια, όσες δομές στεγάζονται σε νοικιασμένα κτίρια και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα του επιστημονικού και υπεύθυνου έργου που επιτελούν τα ΚΕΔΔΥ αποτελεί το ΚΕΔΔΥ Ροδόπης, που στα 8 χρόνια λειτουργίας του, καλύπτοντας τις ανάγκες των 15.000 περίπου μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, αντιμετώπισε 1029 αιτήματα μαθητών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες, ανταποκρίθηκε σε πάνω από 150 αιτήματα ψυχολογικής στήριξης μαθητών ή γονέων, δημιούργησε βιωματικές ομάδες παιδιών, ομάδες συμβουλευτικής γονέων και απογευματινές ομάδες παιδιών για ψυχολογική υποστήριξη. Στην περίπτωση μάλιστα που το ΚΕΔΔΥ Ροδόπης καταργηθεί οι γονείς θα αναγκάζονται να πηγαίνουν τα παιδιά τους στην Θεσσαλονίκη ή την Αλεξανδρούπολη καθώς στην Κομοτηνή δεν λειτουργεί Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.
Για τους λόγους αυτούς,

Ε Ρ Ω Τ Ω Ν Τ Α Ι
οι κ.κ. Υπουργοί

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να καταργήσει τα 60 ΚΕΔΔΥ της χώρας, καταργώντας επί τους ουσίας το νόημα της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, αφού στα κέντρα αυτά γίνεται η διάγνωση, η αξιολόγηση και η κατανομή στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής των μαθητών με αναπηρία;
2. Τι σκοπεύει να κάνει η Κυβέρνηση με τους 463 επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, με το ειδικό εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό με αυξημένα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που οδηγείται σε παροπλισμό και με τους 800 και πλέον αναπληρωτές (λογοθεραπευτές, παιδοψυχίατροι, φυσικοθεραπευτές, ειδικοί νοηματικής και τυφλών κ.λπ.), που οδηγούνται στην ανεργία;
3. Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση υποβαθμίζει την ειδική αγωγή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε μία στιγμή μάλιστα που έχουν οι ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού παρουσιάζουν τραγική αύξηση, εξ αιτίας των ψυχοκοινωνικών και οικονομικών αλλαγών στην Ελληνική Κοινωνία (αύξηση κατά 300 % των μαθητών με αυτισμό που φοιτούν στα γενικά σχολεία, ανάλογη αύξηση των μαθητών με σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχικές νόσους).
4. Το 2008 με τον ν.3699 αντιμετωπίσαμε με την ενίσχυση των ΚΕΔΔΥ τα «βιομηχανία» πλαστών πιστοποιητικών δυσλεξίας. Ποιος φορέας θα δίνει τώρα αυτά τα πιστοποιητικά;
5. Τι θα γίνει με τους μαθητές που στον τόπο κατοικίας τους δεν υπάρχουν άλλες διαγνωστικές υπηρεσίες πλην των ΚΕΔΔΥ, όπως στη Ροδόπη; Θα επιβαρύνονται οι γονείς με το κόστος μετακίνησης;
6. Μπορούν τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του Υπουργείου Υγείας να υποκαταστήσουν τα ΚΕΔΔΥ τη στιγμή που αυτά εξετάζουν μόνο παιδιά έως 12 ετών;
7. Στην περίπτωση που καταργηθούν τα ΚΕΔΔΥ ποιος φορέας θα κάνει τη διάγνωση, την υποστήριξη και την κατανομή των μαθητών με αναπηρία στις ΣΜΕΑ και στα Τμήματα Ένταξης, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών των γενικών σχολείων και των γονέων των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς ή αναπηρίας;
8. Σκοπεύει το Υπουργείο Παιδείας να διεξάγει διαγωνισμό ΑΣΕΠ για ειδικούς εκπαιδευτικούς, όπως προβλέπει ο ν.3699/2008;
9. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΟΣΚ για το κτιριακό πρόγραμμα κατασκευής σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής;

Αθήνα, 21/ 12 / 2011

Ο ερωτών Βουλευτής

Ευριπίδης Σ. Στυλιανίδης
Βουλευτής Ροδόπης ΝΔ


Διαβάστε επίσης...

Κρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων αποκαλύφθηκε στην Χαλκιδική από τον θάνατο ενός Τσέχου

TweetΚρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων στην Χαλκιδική, αποκάλυψε ο θάνατος ενός Τσέχου, υπηκόου ρωσικής καταγωγής, πριν από …

Το Belem μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα και περνάει από την Γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου (video)

TweetΜε το εντυπωσιακό τρικάταρτο ιστιοφόρο Belem, ξεκίνησε η Ολυμπιακή Φλόγα το ταξίδι της, με προορισμό …

e-Καταναλωτής: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα

TweetΗ αναβαθμισμένη νέα πλατφόρμα e-Καταναλωτής είναι από σήμερα διαθέσιμη σε όλους τους καταναλωτές, χρήστες του …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *