Δικαιολογητικά αναπληρωτών για το επίδομα ανεργίας (προθεσμίες, προϋποθέσεις, διάρκεια κ.λπ.)

του Χρήστου Κυργιάκη

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Του Χρήστου Επαμ. Κυργιάκη

Παρόλο που μπήκε ο Ιούλιος και θα έπρεπε όλοι οι αναπληρωτές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έχουν πάρει στα χέρια τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (απόλυση και χειρόγραφη κατάσταση ενσήμων ) από τα Γραφεία και τις Διευθύνσεις, ώστε να περάσουν πρώτα για επικύρωση των ενσήμων από το ΙΚΑ της περιοχής του Γραφείου ή της Διεύθυνσης και μετά να καταθέσουν τα χαρτιά τους στον ΟΑΕΔ για το επίδομα ανεργίας, δυστυχώς, όπως διαπιστήθηκε, υπήρξαν περιοχές όπου οι προϊστάμενοι των αρμόδιων Γραφείων έλειπαν σήμερα σε συσκέψεις και σεμινάρια στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι πράξεις απόλυσης να μείνουν χωρίς υπογραφή και να παρουσιαστεί καθυστέρηση, το λιγότερο, μέχρι τη Δευτέρα. Είναι κι αυτό ένα μικρό δείγμα ότι τους τελευταίους που σκέφτεται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι τους εκπαιδευτικούς.

Υπάρχουν αναπληρωτές που κατοικούν μακριά από τον τόπο της εργασίας τους και δεν μπορούν να αντέξουν επιπλέον έξοδα περιμένοντας να υπογραφούν τα απαιτούμενα χαρτιά που χρειάζονται για το επίδομα ανεργίας.

Ας ελπίσουμε ότι τη Δευτέρα όλοι οι ενδιαφερόμενοι αναπληρωτές θα έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπογεγραμμένα στα χέρια τους.

Από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr μεταφέρθηκε το κομμάτι που αφορά στα επιδόματα ανεργίας και φαίνεται παρακάτω.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή είναι οι εξής:

· ν.δ.2961/1954 (άρθρα 11-38)

· ν.1545/85 (άρθρα 3-8)

· ν.1836/89 (άρθρα 15-24)

· ν.1892/1990 (άρθρο 37)

· ν.3552/4.4.07 (άρθρο 5)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.

Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

· Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

· Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

220-249 220-249 220-249 10 μήνες

250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

1. Ή 200 στη διετία

2. Ή 250 στη διετία

3. Ή 300 στη διετία

Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

Από 01.05.2009 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 454,25 Ευρώ.

Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:

· Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.

· Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες , κατά ανώτατο όριο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.

2. Βιβλιάρια ενσήμων του (της) ενδιαφερομένου (-ης) της τελευταίας διετίας.

3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.

4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

(Σ.Σ)

Προσοχή!

Την προσαύξηση του 10% την δικαιούται ο επιδοτούμενος άνεργος ακόμη και αν η σύζυγος έχει δικό της βιβλιάριο ασθενείας και επίσης ακόμη και αν τα παιδιά είναι ασφαλισμένα στο βιβλιάριο της συζύγου.

Επικυρώσεις πρωτότυπων εγγράφων μπορεί να γίνουν, αν χρειαστεί και από τον προϊστάμενο στο γραφείο του ΟΑΕΔ, γι΄αυτό καλό θα είναι για τα παραπάνω δικαιολογητικά, πλην της κατάστασης των ενσήμων από το ΙΚΑ, να έχουμε βγάλει φωτοαντίγραφα (βιβλιάρια ασθενείας, εκκαθαριστικό της εφορίας, αστυνομική ταυτότητα, πρώτη σελίδα βιβλιαρίου καταθέσεων).

Ακόμη και αν κάποιος δεν έχει όλα τα χαρτιά του συγκεντρωμένα, ας πάει στον ΟΑΕΔ με την απόλυση για να πάρει ημερομηνία έναρξης επιδότησης και πάει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κάποια από τις επόμενες ημέρες.

Χρήστος Επαμ. Κυργιάκης

xrkyrgiakis@yahoo.gr

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=37990


Διαβάστε επίσης...

Κρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων αποκαλύφθηκε στην Χαλκιδική από τον θάνατο ενός Τσέχου

TweetΚρησφύγετο Ρώσων κατασκόπων στην Χαλκιδική, αποκάλυψε ο θάνατος ενός Τσέχου, υπηκόου ρωσικής καταγωγής, πριν από …

Το Belem μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα και περνάει από την Γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου (video)

TweetΜε το εντυπωσιακό τρικάταρτο ιστιοφόρο Belem, ξεκίνησε η Ολυμπιακή Φλόγα το ταξίδι της, με προορισμό …

e-Καταναλωτής: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα

TweetΗ αναβαθμισμένη νέα πλατφόρμα e-Καταναλωτής είναι από σήμερα διαθέσιμη σε όλους τους καταναλωτές, χρήστες του …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *