Σας προτείνουμε να διαβάσετε το συλλογικό έργο : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – επιμόρφωση και διεθνείς πολιτικές

“Αντιμετωπίζουμε πρωτοφανείς πλέον προκλήσεις – κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικές… Το μέλλον είναι αβέβαιο και δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, αλλά, ωστόσο, πρέπει να είμαστε ανοικτοί και έτοιμοι για αυτό. Τα παιδιά που εισέρχονται στην εκπαίδευση το 2018 θα είναι οι νέοι ενήλικες το 2030. Τα σχολεία θα πρέπει να τα προετοιμάσουν για θέσεις εργασίας που δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί, για τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί, για την επίλυση προβλημάτων που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί, θα είναι κοινή ευθύνη να αδράξουμε τις ευκαιρίες και να βρούμε λύσεις…
Η εκπαίδευση μπορεί να κάνει τη διαφορά αν οι άνθρωποι αγκαλιάζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ή αν τις νικήσουν. Η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός συνεκτικού και βιώσιμου μέλλοντος… Η εκπαίδευση, ωστόσο, πρέπει να επιδιώξει να κάνει πολλά περισσότερα από το να προετοιμάσει τους νέους απλά για τον κόσμο της εργασίας. Πρέπει να τους εξοπλίσει με τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να γίνουν ενεργοί, υπεύθυνοι και αφοσιωμένοι πολίτες” (OECD, 2018).
“Οι δεξιότητες συνιστούν ένα μονοπάτι προς την απασχολησιμότητα και την ευημερία. Με τις κατάλληλες δεξιότητες, οι άνθρωποι μπορούν να εξοπλιστούν κατάλληλα για ποιοτικές θέσεις εργασίας και να εκπληρώσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητές τους. Σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία, θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα προώθησης της καινοτοπίας. Αποτελούν παράγοντα έλξης για επενδύσεις και καταλύτη στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα είναι βασικές για την κοινωνική συνοχή” (European Commission, 2016). (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή: Το Σύγχρονο Πλαίσιο Μάθησης, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
– Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Διεθνείς Οργανισμοί
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Καρανικόλα Ζωή, Ανδρεαδάκης Νίκος
– Δεξιότητες και Συναισθηματική Νοημοσύνη μέσα από τον ΟΟΣΑ
Καρανικόλα Ζωή, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Νικολάου Χαρά
– Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διεθνείς Οργανισμοί (UNESCO): Σύγχρονες Πολιτικές και Στρατηγικές
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Περτέση Αικατερίνη, Καρανικόλα Ζωή
– 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Η Πρόκληση της Αλλαγής του Προφίλ Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού
Καρανικόλα Ζωή, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
– Δεξιότητες: Ένα Μονοπάτι προς την Απασχολησιμότητα και την Ευημερία
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Καρανικόλα Ζωή
– Σύγχρονα Διλήμματα Εργασίας και Ευρωπαϊκές Πολιτικές Μετασχηματισμού
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Καρανικόλα Ζωή, Κόνσολας Μόνος
– Συναισθηματική Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση Ενηλίκων
Κόνσολας Μάνος, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Καρανικόλα Ζωή
– Αγορά Εργασίας και Ανάπτυξη: Ερευνητικά Δεδομένα της UNESCO
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Καρανικόλα Ζωή, Κόνσολας Μάνος
– Εργασιακή και Επαγγελματική Ανάπτυξη: Ανάλυση Πολιτικών του ΟΟΣΑ σε Θέματα Δεξιοτήτων
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Καρανικόλα Ζωή, Κόνσολας Μάνος
– Δεξιότητες και Συναισθηματική Νοημοσύνη: Μια Νέα Διάσταση στην Απασχολησιμότητα
Κόνσολας Μάνος, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Καρανικόλα Ζωή
ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
– Η συμβολή της παρώθησης και των κινήτρων στην επαγγελματική ικανοποίηση
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Πέττα Ελένη, Καρανικόλα Ζωή, Ανδρεαδάκης Νίκος
– Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών σχετικά με την Αποτελεσματική Σχολική Διοίκηση. Πώς αυτές συσχετίζονται με το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών
Ανδρεαδάκης Νίκος, Καρανικόλα Ζωή, Στεργίου Μαριάννα, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος – Οργανωσιακή Μάθηση και Εργατικό Δυναμικό
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Ταβουλάρη Δήμητρα, Καρανικόλα Ζωή
– Επιμόρφωση Στελεχών Εκπαίδευσης και Διαχείριση Κρίσεων
Καρανικόλα Ζωή, Κουσάβελος Νίκος, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Ανδρεαδάκης Νίκος
– Η Συμβολή της Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης στη Βελτίωση των Δεξιοτήτων και την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού
Παναγιωτόπουλος Γιώργιος, Γιαννούλη Δανάη, Καρανικόλα Ζωή
– Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές και Αποτελεσματική Μάθηση Ανθρώπινων Πόρων
Κόνσολας Μάνος, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Βούζα Δέσποινα, Καρανικόλα Ζωή
– Κίνητρα και Εμπόδια Συμμετοχής σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης
Ανδρεαδάκης Νίκος, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Γιάντσιου Χρυσή, Καρανικόλα Ζωή
– Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Η Συμβολή της Επιμόρφωσης στην Εργασιακή Αποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών
Ανδρεαδάκης Νίκος, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Καρανικόλα Ζωή, Ζιάκας Ευάγγελος
– Αναγκαιότητα Συμμετοχής Διοικητικών Υπαλλήλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Επιμορφωτικά Προγράμματα
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Αναστασίου Νεκταρία, Καρανικόλα Ζωή
– Επιμόρφωση και Αποδοτικότητα: Μια Ποσοτική Έρευνα σε Διοικητικούς Υπαλλήλους Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Καρανικόλα Ζωή
– Ο Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διαδικασία της Παρακίνησης. Μελέτη Περίπτωσης: Διοικητικές Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Δυτικής Ελλάδας
Αντωνοπούλου Ήρα, Μιχαλακέα Τάνια, Καρανικόλα Ζωή, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
– Ο Οργανισμός Μάθησης του Ρ. Μ. Senge. Καταγραφή και Επικύρωση με το Ερευνητικό Εργαλείο του Joo Ho Park σε Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος, Καρανικόλα Ζωή, Νικολάου Χαρά
– Επαγγελματική Εξουθένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντωνοπούλου Ήρα, Ιωάννου Χρήστος, Καρανικόλα Ζωή, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος – Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Εργασιακή Ικανοποίηση
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Καπώνης Αναστάσιος, Καρανικόλα Ζωή

Μπορείτε να το προμηθετείτε εδώ.

Διαβάστε επίσης...

Ν. Τζανάκης: Αν ανοίξουν τα σχολεία θα υπάρξει υπερμεταδοτικότητα – Η κορύφωση μετά τις 20 Ιανουαρίου (video)

Tweet«Στη χώρα μας εξελίσσονται δύο πανδημικά κύματα, ένα αφορά την Δέλτα και ένα την Όμικρον.Οι …

Βίντεο για τις γυναικοκτονίες από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Επιδαύρου

TweetΜία νέα λέξη μπήκε στα ελληνικά λεξικά το 2021: Γυναικοκτονία. Η Ελλάδα συγκλονίστηκε το 2021 …

Νίκος Τζανάκης : Να παραταθούν για μια εβδομάδα οι διακοπές των μαθητών

TweetΑν ανοίξουμε αυτή τη στιγμή τα σχολεία θα δείτε ότι θα κλείσουν μετά από ένα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *