Η ΔΑΚΕ Ζακύνθου κατακεραυνώνει την ΟΛΜΕ : “Ο Έλληνας εκπαιδευτικός διαθέτει βαθιά την επίγνωση του κοινωνικού ρόλου που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει”

ΔΑΚΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Σχετικά με το κείμενο της ΟΛΜΕ για την εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση….

 

Η ΔΑΚΕ καθηγητών Ζακύνθου εκφράζει, τουλάχιστον, τον έντονο προβληματισμό της αναφορικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της ΟΛΜΕ για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών μας σε μία περίοδο, μάλιστα, κατά την οποία ως «εναλλακτική» πρόταση προβάλλει μάλλον η «εκπαιδευτική απραξία». Ο Έλληνας εκπαιδευτικός διαθέτει βαθιά την επίγνωση του κοινωνικού ρόλου που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει και, ως εκ τούτου, με αποφασιστικότητα, με σύνεση και με ευελιξία θα ανταποκριθεί με επιτυχία και στις «απαιτήσεις» τής εν λόγω συγκυρίας. Εκ του κειμένου της ΟΛΜΕ διαφαίνεται, πως ο συνδικαλιστικός φορέας των εκπαιδευτικών τής Β/Θμιας Εκπαίδευσης παραβλέπει την διάθεση της πλειοψηφίας της εκπαιδευτικής κοινότητας να συνδράμει σε αυτό το εγχείρημα.

Ειδικότερα, επιχειρώντας  μία κριτική επισκόπηση των επιχειρημάτων που στο κείμενο της ΟΛΜΕ παρατίθενται, αντιλαμβάνεται ακόμη και ο ανυποψίαστος αναγνώστης την, περιορισμένης αποδεικτικής και ρεαλιστικής ισχύος, «αντιπολιτευτική» συλλογιστική τής ΟΛΜΕ. Προς ενίσχυση, μάλιστα, των διαπιστώσεών μας, σταχυολογούμε, παρακάτω, τις θέσεις της ΟΛΜΕ, καθεμία εκ των οποίων την υποβάλλουμε –με έναν διαλεκτικό τρόπο- στην «βάσανο» των απόψεών μας:

 

  • ΟΛΜΕ: «…Καταρχάς, δεν είναι δεδομένο ότι όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες διαθέτουν στα σπίτια τους τον απαραίτητο εξοπλισμό ή πρόσβαση στο διαδίκτυο για να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε μορφή τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό το 2018 είναι 31,8%. Όσον αφορά δε στις ηλικίες 0-17 ετών το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 33%. Ανάλογα είναι και τα ποσοστά της ευρυζωνικότητας, καθώς κατά μέσο όρο μόλις το 78,5% των νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, ποσοστό που διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή (π.χ. στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη είναι 68,8%).»…

 

  • ΔΑΚΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Η κοινή εμπειρία των εκπαιδευτικών στα σχολεία καταδεικνύει ότι πλέον δεν υπάρχει μαθητής, ακόμη και στις τάξεις του δημοτικού, που να μην διαθέτει smart phone με πρόσβαση σε διαδικτυακά δεδομένα. Αυτή η διαπίστωση δίνει απάντηση στις επιφυλάξεις για ενδεχόμενη ανεπάρκεια των (ελάχιστων) απαραίτητων δεδομένων (ΜΒ) που απαιτούνται. Στη Ζάκυνθο δε, που ξεκίνησε νωρίτερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, φαίνεται ότι η πρόσβαση εκ μέρους των μαθητών στις ψηφιακές πλατφόρμες αγγίζει το 100%. Επίσης, όλοι οι μαθητές ή οι κηδεμόνες τους διαθέτουν email. Αυτό αποδεικνύεται με μια απλή αναζήτηση στην πλατφόρμα του Myschool. Tα στοιχεία από το 2018 για την ευρυζωνικότητα (78,5%) έχουν αλλάξει σημαντικά. Επιπλέον, οι επιδόσεις της χώρας μας όσον αφορά την τεχνολογία 4G είναι πολύ καλές, καθώς η κάλυψη αγγίζει το 92%, πλησιάζοντας τον μέσο όρο του 94% της Ε.Ε.

 

  • ΟΛΜΕ: «Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για κάποιους εκπαιδευτικούς. Ας μην ξεχνάμε πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση των εκπαιδευτικών στα σχολεία προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό για το εν λόγω εγχείρημα, όχι μόνο λόγω της ΚΥΑ, αλλά και λόγω του ότι πολλοί εκπαιδευτικοί που υπηρετούν μακριά από τις οικογένειές τους έχουν δικαίως την ανάγκη να επιστρέψουν στα σπίτια τους.»

 

  • ΔΑΚΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα επιστρέψουν (και ορθώς θα πράξουν) στα σπίτια τους, από πού, άραγε, προκύπτει ότι εκεί δεν διαθέτουν τον σχετικό εξοπλισμό; Οι περισσότεροι υπολογιστές έχουν στον standard εξοπλισμό τους και κάμερα και μικρόφωνο. Ακόμη και στην περίπτωση, κατά την οποία ένας υπολογιστής χρειάζεται ανάλογο εξοπλισμό, η τιμή αγοράς μίας webcamera ξεκινάει από 6 Ευρώ. Αυτό το κόστος κρίνεται δυσβάστακτο; Η διαδικασία για την «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» παρέχει και την επιλογή της «ασύγχρονης εκπαίδευσης», κατά την οποία ο εκπαιδευτικός επιλέγει να αξιοποιήσει την ψηφιακή πλατφόρμα και τα σχετικά εργαλεία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Η εν λόγω διαδικασία δίνει μία, ακόμα, επιλογή σε όσους, ενδεχομένως, αντιμετωπίζουν το οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αναφορικά με τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την «σύγχρονη εκπαίδευση».

 

  • ΟΛΜΕ: «Επίσης, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην αξιοποίηση εργαλείων που προσφέρουν έστω και «αφιλοκερδώς» ιδιωτικές εταιρείες (όπως αρχικά ανακοινώθηκε από το υπουργείο και την Περιφέρεια Αττικής). Η όλη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να γίνει κυρίως μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) με πιστοποιημένους χρήστες.»

 

ΔΑΚΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Υποψιαζόμαστε, προφανώς, την ιδεολογική ταυτότητα της εν λόγω άποψης. Της αντίθεσης, δηλαδή, ακόμη και στην διάθεση δωρεάς των ιδιωτών προς τα δημόσια σχολεία. Το Π.Σ.Δ προφέρει κυρίως ασύγχρονη επαφή με τους μαθητές ενώ video κλήσεις με ένα άτομο. Η επιλογή ομαδικής video κλήσης σε οποιαδήποτε ψηφιακή πλατφόρμα ¨ζωντανεύει¨, εν μέρει προφανώς, την τάξη.  Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι, η εν λόγω προσπάθεια («εξ αποστάσεως εκπαίδευση») έχει ως στόχο την «κινητοποίηση» του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη συμμετοχικότητα της μαθητικής κοινότητας, σε πρωτόγνωρες, για τα εκπαιδευτικά χρονικά, συνθήκες. Η προσπάθεια αυτή, δεν έχει ως στόχο την όποια κριτική στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο αλλά την πραγματοποίηση μιας αναγκαίας, για ψυχολογικούς και γνωσιακούς παράγοντες, «επαφής» των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει, εκ προοιμίου, να απαξιώνουμε μία τέτοια προσπάθεια, πόσο δε μάλλον όταν όλοι γνωρίζουμε ότι η «εκπαιδευτική αδράνεια» δεν θα ωφελήσει κανέναν.

 

  • Αναφέρεται το Δ.Σ της ΟΛΜΕ σε άμεση μείωση της ύλης και αναστολή των προαγωγικών εξετάσεων. Η πρόταση για αναστολή των προαγωγικών εξετάσεων θα οδηγήσει σε ερήμωση των διαδικτυακών τάξεων και της ασύγχρονης επικοινωνίας αφού οι μαθητές θα απαξιώσουν τη διαδικασία.

 

  • ΟΛΜΕ: «Επίσης, οφείλουμε και πάλι να θέσουμε τα ζητήματα που το εκπαιδευτικό κίνημα προβάλλει μετ’ επιτάσεως και παραμένουν άλυτα…»

 

  • ΔΑΚΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Το «μετ΄ επιτάσεως» εντείνει την επιφυλακτικότητά μας! Mήπως, χρειάζεται, να «υποστείλουμε» την σημειολογία του «κινήματος» σε αυτήν την συγκυρία;

 

Στην εποχή της Δ΄ τεχνολογικής επανάστασης είναι άδικο και άκομψο να προβάλλεται ο Έλληνας εκπαιδευτικός ως μη έχων βασικές δεξιότητες και ικανότητες στην χρήση, στην εφαρμογή και στην αξιοποίηση των υπηρεσιών του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών διαθέτει πιστοποιητικό στην τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε). Ένας, επομένως, «αντιπολιτευτικός», βερμπαλιστικός, και, συλλήβδην, «επαναστατικός» λόγος την παρούσα συγκυρία δεν «ακυρώνει» μόνον τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών μας, αλλά, επιπλέον, ενθαρρύνει μία –προς στιγμήν- υφέρπουσα αρνητική αντίληψη περί του κοινωνικού ρόλου των εκπαιδευτικών.

Ως συνάδελφοι περισσότερο και «λιγότερο» ως (τοπική) παράταξη ασκούμε κριτική στην άστοχη κατά την εκτίμησή μας τοποθέτηση του Δ.Σ της ΟΛΜΕ, η οποία αποδεδειγμένα στηρίζει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και της παιδαγωγικής ελευθερίας, ιδιαίτερα των συναδέλφων. Σε αυτή τη συγκυρία είμαστε βέβαιοι ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, μετρώντας την ευθύνη της, θα σηκώσει το βάρος που της αναλογεί. Καλή δύναμη.

 

 

 

ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Διαβάστε επίσης...

Κεραμέως: Σχολεία και δάσκαλοι με αξιολόγηση και στόχους ανά δίμηνο – Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα

Tweet «Η αξιολόγηση είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να βελτιωθεί η απόδοση του …

Θεοδωρικάκος: Έρχονται πανελλήνιες εξετάσεις για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

TweetΗ ιθαγένεια θα αποδίδεται στους αλλογενείς έπειτα από πανελλαδικές εξετάσεις κύρους που θα γίνονται δύο …

Άγιος Μάμας: Mωρά φλαμίνγκο για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

TweetΗ Λιμνοθάλασσα του Αγίου Μάμα, στη Χαλκιδική, μας επιφύλαξε φέτος μία εξαιρετική έκπληξη, καθώς φιλοξενεί …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *