Ενιαίο Μισθολόγιο – Δύο χρόνια χωρίς καμία βαθμολογική προαγωγή…

Δύο χρόνια ζωής «έκλεισε» το μισθολόγιο της εξαθλίωσης (κυρίως για τους έχοντες λίγα χρόνια υπηρεσίας) και καμία βαθμολογική προαγωγή δεν πραγματοποιείται.

Μετά την αρχική κατάταξη στις 1-11-2011, ο μόνιμος εκπαιδευτικός συνεχίζει να παραμένει στον ίδιο βαθμό, αφού ο Ν.4024/2011, αναφέρει ότι οποιαδήποτε προαγωγή στον επόμενο βαθμό γίνεται μετά από αξιολόγηση. Και επειδή το “πάγωμα” αυτό της προαγωγής, “βολεύει” κατά πως φαίνεται το υπουργείο οικονομικών, μην περιμένετε αξιολόγηση για την ώρα. Ο εκπαιδευτικός που παραμένει στον ίδιο βαθμό εξελίσσεται μόνο μισθολογικά, όμως, όσο του επιτρέπουν τα Μισθολογικά Κλιμάκια του βαθμού στον οποίο έχει καταταγεί. Συγκεκριμένα οι συνάδελφοι που κατατάχτηκαν στο βαθμό ΣΤ δεν θα πάρουν ποτέ αύξηση, αφού υπάρχει μόνο ένα κλιμάκιο. Στο βαθμό Ε υπάρχουν τρία κλιμάκια οπότε μέσα σε 6 χρόνια οι συνάδελφοι θα δουν κάποια αύξηση, αλλά μετά ψύξη. Στο βαθμό Δ η κατάσταση είναι περίπου ίδια συγκριτικά με τον προηγούμενο βαθμό. Στο βαθμό Γ υπάρχουν 5 κλιμάκια, που σημαίνει πως οι συνάδελφοι θα έχουν μεγαλύτερη αύξηση των αποδοχών τους σε σχέση με τους συναδέλφους των προηγούμενων περιπτώσεων. Αυτοί, που, κατά την άποψή μου θίγονται λιγότερο, είναι οι συνάδελφοι του Β βαθμού, όπου ο νομοθέτης θέσπισε έως και 9 κλιμάκια.

Αυτό, αυτόματα σημαίνει, πως κάθε τρία χρόνια θα υπάρχει αύξηση των αποδοχών τους μέχρι να συνταξιοδοτηθούν. Για τον Α βαθμό δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, γιατί είναι ο βαθμός που αποδίδεται  στους «λίγους» και «εκλεκτούς»… Τα μισθολογικά κλιμάκια αποδίδονται ανά διετία για τους βαθμούς Ε, Δ, Γ και ανά τριετία για βαθμούς Β και Α.

ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

Στο βαθμό ΣΤ υπάρχει 1 μόνο κλιμάκιο (βασικός βαθμός 0) Στο βαθμό Ε υπάρχουν 3 κλιμάκια (βασικός βαθμός 0, 1 και 2) Στο βαθμό Δ υπάρχουν 4 κλιμάκια (βασικός βαθμός 0, 1, 2 και 3) Στο βαθμό Γ υπάρχουν 5 κλιμάκια (βασικός βαθμός 0, 1, 2, 3 και 4) Στο βαθμό Β υπάρχουν 9 κλιμάκια (βασικός βαθμός 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 ) Ανάλογα με το βαθμό και το ΜΚ που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός πληρώνεται με τον παρακάτω μισθό:

Επίσης, οι κατέχοντες διάφορους τίτλους, έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης από το νομοθέτη, αφού προστέθηκαν στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας για κατάταξη σε βαθμό, ο παρακάτω πλασματικός χρόνος λόγω μεταπτυχιακού, διδακτορικού, απόφοιτοι εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης και απόφοιτοι εθνικού κέντρου δημόσιας διοίκησης:  2 έτη προστίθενται για μεταπτυχιακό 6 έτη προστίθενται για διδακτορικό 7 έτη προστίθενται για μεταπτυχιακό και διδακτορικό

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 0-3 έτη Βαθμός ΣΤ 3-9 έτη Βαθμός Ε 9-15 έτη Βαθμός Δ 15-21 έτη Βαθμός Γ >21 έτη Βαθμός Β Σας αναφέρω κάποια παραδείγματα κατάταξης εκπαιδευτικών στο νέο μισθολόγιο κατά την 1η Νοέμβρίου 2011, για να καταλάβετε το χαρακτηρισμό έκτρωμα, εξάμβλωμα, τερατούργημα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Νηπιαγωγός  με συνολική υπηρεσία 12 έτη, 8 μήνες και 22 ημέρες κατατάχτηκε στο βαθμό Δ (9-15 έτη). Ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό είναι 3 έτη, 8 μήνες και 22 ημέρες, επομένως έλαβε το ΜΚ1 με ακαθάριστο βασικό μισθό 1409 ευρώ. Αν είχε διδακτορικό θα κατατάσσονταν στο βαθμό Γ (15-21 έτη), γιατί προστίθενται 6 πλασματικά έτη για το διδακτορικό.

Ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό είναι 3 έτη, 8 μήνες και 22 ημέρες, επομένως έλαβε το ΜΚ1 με ακαθάριστο βασικό μισθό 1.620 ευρώ.   Οι κάτοχοι του διδακτορικού με το προηγούμενο μισθολόγιο έπαιρναν επίδομα 75 ευρώ το μήνα, ενώ με το νέο μισθολόγιο ο παραπάνω εκπαιδευτικός θα παίρνει 211 ευρώ παραπάνω  το μήνα!  Αν ήταν κάτοχος μεταπτυχιακού θα του είχαν προστεθεί 2 πλασματικά έτη και θα κατατάσσονταν στον ίδιο βαθμό αλλά με ΜΚ 2 και ακαθάριστο βασικό μισθό 1.437 ευρώ, που σημαίνει ότι θα παίρνει 28 ευρώ περισσότερα μηνιαίως,* ενώ με το προηγούμενο μισθολόγιο έπαιρνε επίδομα 45 ευρώ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2:   Δασκάλα με συνολική υπηρεσία 13 έτη, 10 μήνες και 2 ημέρες κατατάχτηκε στο βαθμό Δ (9-15 έτη). Ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό είναι 4 έτη, 10 μήνες και 2 ημέρες, επομένως έλαβε το ΜΚ2 με ακαθάριστο βασικό μισθό 1437 ευρώ. Αν ήταν κάτοχος μεταπτυχιακού θα κατατάσσονταν στο βαθμό Γ(15-21 έτη), γιατί προστίθενται 2 πλασμαικά έτη για το μεταπτυχιακό. Ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό είναι 0 έτη, 10 μήνες και 2 ημέρες, επομένως έλαβε το ΜΚ0 με ακαθάριστο βασικό μισθό 1.588 ευρώ.  Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού με το προηγούμενο μισθολόγιο έπαιρναν επίδομα 45 ευρώ μηνιαίως, ενώ με το μισθολόγιο «έκτρωμα» η παραπάνω εκπαιδευτικός θα παίρνει 151 ευρώ παραπάνω το μήνα, ενώ ο εκπαιδευτικός του πρώτου παραδείγματος  με τα ίδια προσόντα παίρνει μόνο 28 ευρώ! * ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3:  Συνάδελφος Φυσικής Αγωγής με 14 έτη υπηρεσίας, ο βασικός του ακαθάριστος μισθός είναι 1437 ευρώ. Έχοντας, όμως, μεταπτυχιακό και διδακτορικό, παίρνει ακαθάριστο μισθό 1906 ευρώ. Με το προηγούμενο μισθολόγιο έπαιρνε το λογικό επίδομα των 75 ευρώ και με το νέο μισθολόγιο παίρνει 469 ευρώ επιπλέον. Οι προαγωγές (άγνωστο αν και πότε θα γίνουν) από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινόμενων, ύστερα από αξιολόγηση ως εξής: – Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε : μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων – Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ : μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων – Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ : μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων – Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β : μέχρι και 60% των κρινόμενων υπαλλήλων – Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α : μέχρι και 20% των κρινόμενων υπαλλήλων Τέλος, για την ανάθεση προαιρετικής ή υποχρεωτικής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό, η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ. leconomidis, dictyo.gr

Διαβάστε περισσότερα: Ενιαίο Μισθολόγιο – Δύο χρόνια χωρίς καμία βαθμολογική προαγωγή… | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διαβάστε επίσης...

Εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, με θέμα: «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά»

TweetO Πειραϊκός Σύνδεσμος, το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων και η Φιλολογική Στέγη Πειραιώς σας …

Κριτήρια επιλογής και όροι υποβολής διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων για τη β’ ξένη γλώσσα δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2024-2025

Tweet Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2024-2025 θα …

Οι απαντήσεις του υπ. Παιδείας σε θέματα σχολείων της Γερμανίας

TweetΣε συνάντηση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας  Γερμανίας με τον Γενικό Γραμματέα   …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *